Destinacije

Hutovo blato

Prirodni park „Hutovo Blato“ je nastalo 1995. godine. Locirano je u jugoistočnoj Hercegovini, na lijevoj obali rijeke Neretve, na teritoriji općina Čapljina i Stolac, kao nastambina brojnim biljnim i životinjskim vrstama.

Nakon Drugog svjetskog rata, „Hutovo Blato“ je zaštićeno kao zona za isključivo elitni lov. Internacionalno Vijeće za Zaštitu Ptica je 1998. godine Hutovo Blato smjestilo na listu internacionalno važnih nastambina za ptice. Zatim, u 2001. godini, Nacionalni park „Hutovo Blato“ je uvršteno na listu Močvara od internacionalnog značaja prema Ramsar konvenciji, metodologiji i registrovano na UNESCO direktorat u Parizu.